Русско-тайский разговорник

1
2

Общие фразы

Да

 ใช่

сиа́й

Нет

 ไม่

май сиа́й

Спасибо

 ขอขอบคุณคุณ

кхоп-кун

Пожалуйста

 กรุณา

ка-ру-на

Извините

 ขอโทษ

кхотхо́:т

Здравствуйте

 สวัสดี

саватди́:

До свидания

 ลาก่อน

лако́:н

Я не понимаю

 ฉันไม่เข้าใจ

май кхау тяй

Как Вас зовут?

 คุณชื่ออะไร

чыо ара́й?

Как дела?

 สบายดีไม่

саба́:й ди: май

Хорошо

 ดี

ди:

Где здесь туалет?

  ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

хо:нг нам йу: тхи най?

Сколько стоит?

  

не́э ла ка та́о лай?

Один билет до...

 หนึ่งตั๋วไป

пхом (чан) то:нг ка:н сы:туа…

Который час?

 กี่โมงแล้ว

кие-монг?

Не курить

 ไม่สูบบุหรี่

хам саб бухри

ВХОД

 เข้า

тхи

ВЫХОД

 ทางออก

тха:нг

Вы говорите… по-английски (по-французски, по-немецки, по-испански)?

 คุณพูด...ภาษาอังกฤษได้ไหม (ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน/ ภาษาสเปน)

хун-пухуд па-са-анг-крит (пс-са-фа-ранг-сез / пс-са-ер-ре-ман / пс-са-спен)

Где находится...

 ที่ไหน...

…йу: тхи най

Гостиница

Мне нужно заказать номер

 

ми: хонг ванг май

Чаевые

 เคล็ดลับ

хелд лаб

Я хочу оплатить счет

 

пхом (чан) кхо бин

Паспорт

 หนังสือเดินทาง

нангсуэ-деун-таанг

Комната, номер

 ห้อง

хонг

Магазин (покупки)

Наличными

 ด้วยเงินสด

 ньён сод

Карточкой

 ชำระเงินด้วยบัตร

тьа:й дуай бат кхре: дит дай май

Упаковать

 เก็บลงหีบ

чуай хо: хай пхом (чан) но:й

Без сдачи

 

май то:нг тхо:н

Открыто

 เปิด

пеут

Закрыто

 ปิด

пид

Скидка

 ส่วนลด

суон лод

Очень дорого

 มันแพงเกินไป

тхам май пхэ:нг йа:нг ни:

Дешево

 ถูก

тхук

Транспорт

Автобус

 รถบัส

род-бас

Троллейбус

 

 

Машина

 รถ

ча:у рот

Такси

 รถแท็กซี่

тхэ́к си:

Остановка

 หยุด

тьо:т

Пожалуйста, сделайте остановку

 กรุณาหยุด

ка ру на: тьо:т тхи: ни:

Прибытие

 การมาถึง

ма тхунг

Отправление

 ขาออก

орк-пай

Поезд

 รถไฟ

род-фай

Самолет

 เครื่องบิน

креуанг бин

Аэропорт

 สนามบิน

са-нарм-бин

Экстренные случаи

Помогите мне

 ช่วยฉัน

каруна: чуай дуа́й

Пожарная служба

 บริการดับเพลิง

брикар даб фелинг

Полиция

 ตำรวจ

там руот

Скорая помощь

 รถพยาบาล

рот пха йа: бан:

Больница

 โรงพยาบาล

ронг-па-я-барн

Больно

 หัวใจ

теп тхи:

Аптека

 ร้านขายยา

ран-кай-я

Доктор

 แพทย์

дай май

Ресторан

Я хочу заказать столик

 จองโต๊ะ

пхом (чан) кхо: то

Чек пожалуйста (счет)

 

кеп нгэн дуай

Язык в Тайланде

Какой язык в Тайланде?

Официальный язык Тайланда относится к языковой семье таи. Тайский язык наиболее близок к языкам лао и шань, на первом из которых говорят в Лаосе, а на втором – в Восточной Бирме.

Государственный язык Тайланда, однако, является не единственным из тех, на котором говорит население страны. В общей сложности, там распространено около 70 языков, самыми популярными из которых являются исанский и юанский.

Тайский язык считается одним из самых сложных в мире. Помимо того, что тайский алфавит состоит из 44 согласных и 32 гласных звуков, в разговоре используются целых 5 различных тонов, которые могут полностью менять смысл фразы.

Язык Тайланда невероятно сложен для изучения, но не стоит отчаиваться: в большинстве заведения Бангкока и других крупных городов, персонал свободно говорит на английском и некоторых других европейских языках.

Большинство опытных туристов советуют, прежде чем искать какую-нибудь
достопримечательность в Тайланде, нужно узнать, как точно звучит её название
по-тайски (на стойке администратора отеля). 

Произнеся водителю такси адрес или название без тайских интонационных акцентов, вы рискуете попасть в совершенно другое место.

Двоеточие после гласной в транскрипции – долгий звук. «Я» в мужском роде – «пхом», в женском – «чан».Отзывы